شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز
منطقه 1

 

 

آدرس: ابتدای بلوار جدید قرآن

تلفن: 32276773-75

 

زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 تا 16:00

پنج شنبه از 7:30 تا 13:00