شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز
منطقه صدرا

آدرس: شهر صدرا – بلوار مولانا – بلوار امام خمینی - مقابل ساختمان کاکتوس - ساختمان مریم

تلفن : 36437034 - 36436460

زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 تا 16:00

پنج شنبه از 7:30 تا 13:00