شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز
معاونت خدمات مشترکین و درآمد

آدرس: ساحلي شرقي - پل حر - شركت آب و فاضلاب شيراز

تلفن: 32274883 - 32281156

 

زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 تا 16:00

پنج شنبه تعطیل می باشد